1. REGULAMIN WILLI SEWER W SZCZYRZYCU


  1. Kurs opłacany jest z góry za wybraną opcję.
  2. Tylko opłata uiszczona z góry gwarantuje rezerwację miejsca na zajęciach.
  3. Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są w formie przelewu na rachunek bankowy:
  4. Odpłatność może być uiszczana w ratach. Harmonogram rat ustalany jest z koordynatorem, indywidualnie, na pierwszych zajęciach.
  5. Rodzic opłaca we własnym zakresie wejście na basen.Rachunki (bez VAT) wydajemy do 7 dni od dnia dokonania wpłaty, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania .
  6. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem kursu nauki pływania, ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic lub opiekun prawny.
  7. Akademia Sportu BONITO gwarantuje odrobienie zgłoszonej nieobecności na zajęciach jedynie w przypadku choroby
  8. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń instruktorów obsługujących obiekt.
  9. Osoby naruszające porządek publiczny,przepisy regulaminu,nie stosujące się do zaleceń ratowników i obsługi mogą zostać wyproszone z terenu pływalni.
  10. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy.
  11. Strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne.
  12. Na pływalni obowiązkowe jest używanie czepka pływackiego.
  13. Każdy użytkownik basenu przed wejściem do wody zobowiązany jest  do starannego umycia ciała pod prysznicem.
  14. Na terenie basenu poruszamy się w klapkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę.
  15. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren basenu w okryciu wierzchnim i w butach. Obuwie zostawiamy w recepcji.

   

Ofert

Promocje Akademii

Aktualności

Regulamin

1470399715_E-Commerce.png

Sklep

numer konta

Idea Bank

09 1950 0001 2006 0153 1316 00002

Adres Firmy

Poręba Wielka 581 
34-735 Niedźwiedź

NIP: 869 190 33 11

NUMER TELEFONU

Pon- Sb 8:00-16:00
oraz w trakcie zajęć

+48 501 186 358